پاراهورمون

اولین نکته ای که باید در مورد این دسته از مواد به آن اشاره کرد این است که این ترکیبات استروئید نبوده و مصرف آنها نیز تا به امروز مجاز و قانونی بوده است. استروئید واژه ای است که به دسته هورمونهایی اطلاق می گردد که بدن آدمی آنها را از کلسترول که نوعی چربی است، تهیه می کند. از جمله استروئیدها که به طور طبیعی در بدن آدمی تولید می شود می توان به تستوسترون، استروژن و حتی ویتامین D اشاره نمود.

زمینه برای شیوع این باور غلط در ایران مناسب به نظر می رسد که پیش هورمونها را به غلط استروئید تلقی کنیم.

مصرف و فروش این دسته از ترکیبات در ایران در حال حاضر چندان مطرح نبوده و به همین خاطر نیز خداوندان علم و دانش که در بازار مکاره پرورش اندام ایران نیز به فراوانی آنلاین تشریف دارند، در مورد آنها تاکنون سکوت اختیار کرده و به افاضات فضل چندانی در این باره نپرداخته اند. اما با این تفاسیر گمان می رود که با ورود این دسته از ترکیبات به پرورش اندام ایران که تا چند سال دیگر نیز ناگزیر از استقبال از آن خواهیم بود، بازار شایعه و خرافه نیز در مورد آن رونق گرفته و افاضات ادب نیز شروع شود. از همین رو نیز پیش دستی کرده و مقالات متعددی را که ایضا بی طرفانه و برای مقاصد علمی نیز نوشته شده اند را ترجمه کرده و نم نم در این سایت به خدمت عزیزان تقدیم می کنیم. لازم به ذکر است که نوشتن مقاله به قصد تبلیغ کالا و یا خدمات، قبل از اینکه به مخیله ایرانی جماعت رسوخ بکند در مطبوعات و در سایت های اینترنتی دنیا به فراوانی مطرح بوده است و این مشکل خوشبختانه مختص به ایران نمی شود..

نمایش 1–12 از 20 نتیجه